(Chinhphu.vn) - Ông Lê Minh Hoàng (lehoangkt2013@...) hỏi: Theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc thì thôn Kon Trăng - Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum được xếp là thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực I. Vậy người dân tộc thiểu số sinh sống tại thôn, không thuộc diện hộ nghèo có được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT không?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời vấn đề ông Hoàng hỏi như sau:

Theo quy định tại khoản 14, Điều 12; Điểm đ, Khoản 1, Điều 13 Luật BHYT, người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được Nhà nước cấp ngân sách để mua thẻ BHYT.

Như vậy, trường hợp thôn Kon Trăng – Long Loi được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thôn đặc biệt khó khăn thì người dân sống ở đây được Nhà nước đóng tiền mua thẻ BHYT từ ngân sách.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ mua BHYT