(Chinhphu.vn) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra, giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hỷ liên quan đến việc truy thu bổ sung tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND TP. Vinh đã có văn bản thông tin kết quả giải quyết vấn đề này.

Theo đó, sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hỷ, UBND TP. Vinh đã làm việc với hộ ông Nguyễn Xuân Hỷ để giải thích chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hỷ tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 25, khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh.

Về nguồn gốc sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Hỷ, theo phản ánh tại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo các giấy tờ, tài liệu liên quan do ông Hỷ cung cấp và xác nhận của UBND phường Đông Vĩnh thì đất của hộ ông Hỷ có nguồn gốc nhận chuyển nhượng diện tích ngoài hạn mức đất ở của hộ ông Đào Ngọc Xuân năm 1997. Thửa đất gốc của hộ ông Xuân có nguồn gốc được UBND phường Đông Vĩnh cấp sau ngày 15/10/1993, do đó thửa đất trên không phải đất do UBND phường Đông Vĩnh cấp trái thẩm quyền cho ông Hỷ.

Phiếu thu năm 1997 thu tiền xây dựng hạ tầng cơ sở phường của UBND phường Đông Vĩnh thu của hộ ông Hỷ không phải là giấy tờ chứng minh việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Mặt khác, ngày 24/10/2014, UBND phường Đông Vĩnh có Công văn số 125/UBND-NC khẳng định thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định của hộ ông Hỷ là ngày 19/3/2013.

Như vậy, trường hợp của hộ ông Hỷ có nguồn gốc nhận chuyển nhượng phần diện tích ngoài hạn mức đất ở của hộ ông Xuân năm 1997, đất của hộ ông Xuân có nguồn gốc được UBND phường Đông Vĩnh cấp trái thẩm quyền sau ngày 15/10/1993.

Thời điểm ông Hỷ nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước là ngày 19/3/2013. Do đó, việc xử lý thu tiền sử dụng đất của hộ ông Hỷ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được căn cứ vào các quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 27 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/1/2013 và Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An là bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngày 26/10/2015, UBND TP. Vinh đã ban hành Quyết định số 11640/QĐ-UBND về việc giảm tiền sử dụng đất, đã chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ngày 29/3/2016, UBND TP. Vinh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số CC412884 cho ông Nguyễn Xuân Hỷ - bà Cao Thị Hường tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 25, khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh là bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Sau khi nghe giải thích, ông Nguyễn Xuân Hỷ có ý kiến kiến nghị cuối cùng là đề nghị UBND TP. Vinh xem xét lại diện tích đất ở hợp pháp của hộ ông Đào Ngọc Xuân (người chuyển nhượng đất năm 1997 cho ông Hỷ) là bao nhiêu? Ông Hỷ đề nghị ông Xuân thực hiện đúng cam kết chuyển nhượng giữa 2 hộ gia đình năm 1997 là chuyển nhượng 130m2 đất ở. Bên cạnh đó, ông Hỷ khẳng định đơn giải trình được UBND phường Đông Vĩnh xác nhận ngày 20/10/2014 không phải do ông viết và ký. Ngoài ra, ông Hỷ không còn kiến nghị nào khác.

Về các vấn đề ông Hỷ kiến nghị tiếp, UBND TP. Vinh cho biết, theo báo cáo của UBND phường Đông Vĩnh thì hiện nay hộ ông Xuân đang lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND phường Đông Vĩnh đang xử lý hồ sơ của công dân theo đúng quy trình và chưa nộp về UBND TP. Vinh, do đó chưa có cơ sở trả lời cho ông Hỷ về diện tích đất ở hợp pháp của hộ ông Đào Ngọc Xuân được công nhận.

Do đơn giải trình không phải là giấy tờ làm căn cứ để xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ là thông tin tham khảo trong quá trình xét cấp Giấy chứng nhận cho ông Hỷ. Nếu ông Hỷ khẳng định việc ông không viết, ký vào giấy tờ này thì ông có thể kiến nghị đến UBND phường Đông Vĩnh để được giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với việc đề nghị ông Xuân thực hiện đúng cam kết chuyển nhượng giữa hai hộ gia đình năm 1997, đây là thỏa thuận dân sự giữa hộ ông Nguyễn Xuân Hỷ và hộ ông Đào Ngọc Xuân, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Vinh.

Chinhphu.vn