(Chinhphu.vn) – Đoàn Kiểm tra của TPHCM thường xuyên tổ chức nhiều đợt kiểm tra các điểm giữ xe tại cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả kiểm tra ghi nhận các cơ quan hành chính nhà nước có tổ chức giữ xe không thu tiền đối với khách đến liên hệ công tác và các điểm giữ xe có treo bảng niêm yết “Giữ xe miễn phí” theo quy định.

Theo phản ánh của ông Trần Quang Phương, ngày 2/8/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó, Điều 16 có quy định: “Khu vực để phương tiện giao thông: Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

Quyết định trên có hiệu lực gần 10 năm nhưng các sở, ban ngành, UBND các phường ở TP. Hồ Chí Minh có nơi thực hiện, nơi không thực hiện. Ông Phương hay đi công tác ở Tòa án Nhân dân, Sở Tư pháp thì các cơ quan này vẫn thu phí giữ xe của người dân ngay tại khuôn viên cơ quan. UBND phường 16 của Quận 8 cũng vẫn thu phí giữ xe của người dân.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để việc thực hiện Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng được triệt để.

Về vấn đề này, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Công tác giữ xe trên địa bàn thành phố, nhất là giá giữ xe và việc giữ xe tại các cơ quan nhà nước đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện theo quy định và Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2016, Lãnh đạo Sở Tài chính đã chỉ đạo Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính đã chỉ đạo Đoàn Kiểm tra liên ngành 24 quận – huyện thường xuyên tổ chức nhiều đợt kiểm tra các điểm giữ xe trên địa bàn thành phố, trong đó có kiểm tra các điểm giữ xe tại cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, đã báo cáo và tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 4779/UBND-KT ngày 31/8/2016 về việc thực hiện việc trông giữ xe tại cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, chỉ đạo cụ thể cho Chủ tịch UBND quận – huyện; Thủ trưởng các Sở ngành và các cơ quan nhà nước:

"Tổ chức tốt việc trông giữ xe không thu phí của người dân đến giao dịch, làm việc theo đúng quy định tại Điều 16 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí khu vực để xe và thực hiện niêm yết bảng “giữ xe miến phí” ở vị trí thuận tiện để người dân dễ nhận biết.

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra trường hợp trông giữ xe trái với quy định tại Điều 16 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, như không bố trí khu vực để xe miễn phí hoặc có thu phí giữ xe của người đến giao dịch, làm việc”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 24 quận – huyện tiếp tục thường xuyên tổ chức nhiều đợt kiểm tra các điểm giữ xe tại cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả kiểm tra ghi nhận các cơ quan hành chính nhà nước có tổ chức giữ xe không thu tiền đối với khách đến liên hệ công tác và các điểm giữ xe có treo bảng niêm yết “Giữ xe miễn phí” theo quy định.

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính và Đoàn Kiểm tra giá 24 quận – huyện, Sở Tài chính cũng thường xuyên nhắc nhở và đề nghị Đoàn Kiểm tra liên ngành giá 24 quận – huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện trông giữ xe tại cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, tham mưu cho UBND quận – huyện biện pháp nhắc nhở các cơ quan hành chính nhà nước bố trí điểm giữ xe và không thu tiền đối với người dân đến làm việc theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, trách nhiệm tổ chức và quản lý việc giữ xe cho người dân đến liên hệ công tác tại cơ quan hành chính nhà nước đã được UBND thành phố chỉ đạo cụ thể, công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành cũng đang được thực hiện thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm (nếu có).

Chinhphu.vn

Từ khóa: trông giữ xe , thu phí , cơ quan hành chính nhà nước