(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Tuấn (Đồng Tháp) hỏi: Trường hợp sau khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phát hiện thiếu sót một số tài liệu do lỗi đánh máy và soạn thảo thiếu hồ sơ dự thầu nên đã gửi văn bản giải trình và bổ sung các tài liệu đến chủ đầu tư ngay sau đó. Vậy, việc bổ sung đó có được công nhận và đánh giá hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.
 
Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu. Ngoài các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và các tài liệu làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu, nhà thầu không được bổ sung hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu.

Chinhphu.vn