(Chinhphu.vn) – Bà Ngô Thị Thủy Tiên (Thừa Thiên Huế) là nhân viên ngành du lịch, làm việc tại TPHCM. Tháng 5/2020, công ty bà cho tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà có đóng BHXH tháng liền kề. Sau khi nghỉ việc, bà trở về ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ đó đến nay.

Bà Tiên hỏi, trường hợp của bà có thuộc diện được nhận trợ cấp do ảnh hưởng dịch COVID-19 không? Nếu được thì bà có thể nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế trả lời vấn đề này như sau:

Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 về điều kiện hỗ trợ quy định:

“Người lao động làm việc tại doanh nghiệp… phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”.

Căn cứ điều kiện nêu trên, trường hợp bà Ngô Thị Thủy Tiên là nhân viên ngành du lịch, làm việc tại TPHCM, công ty cho tạm hoãn hợp đồng từ tháng 5/2020, không nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 nên không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hợp đồng lao động , covid-19 , hỗ trợ