(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh mức chi điều dưỡng cho người có công tăng theo tỷ lệ điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Kiên Giang như sau:

Trong những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm Nhà nước đều dành một phần lớn ngân sách bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công bao gồm trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, nuôi dưỡng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe; xây dựng, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ,... thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đồng thời góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người có công và thân nhân của họ.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng theo đúng lộ trình, phù hợp với sự phát triển của đất nước và thường điều chỉnh trước và cao hơn mức tiền lương cơ sở.

Từ năm 2007 đến nay, mức chuẩn quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh 7 lần. Gần đây nhất, ngày 12/7/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng từ 1.417.000 đồng lên 1.515.000 đồng (tăng 6,92%) và thực hiện từ ngày 1/7/2018 (trong khi đó mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng).

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp , người có công