(Chinhphu.vn) – Bố đẻ của ông Hoàng Đình Xuân (Thừa Thiên Huế) là liệt sỹ, có 5 người con đều đã lập gia đình và có hộ khẩu riêng. Hiện, 1 trong 5 người con đó đã lập hồ sơ cấp sổ đỏ và được giảm 70% tiền sử dụng đất. Ông Xuân hỏi, 4 người con còn lại khi lập hồ sơ cấp sổ đỏ có được giảm như người con trước đó không?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời như sau:

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 5 Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh) quy định: "Giảm 70% tiền sử dụng đất cho các đối tượng: Thân nhân của liệt sỹ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ”, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ, bao gồm cả các trường hợp có hoặc không được hưởng trợ cấp hàng tháng)...".  

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: "Thân nhân liệt sỹ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ" bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; Vợ hoặc chồng; Con; Người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ".

Trường hợp của ông Hoàng Đình Xuân, địa chỉ thôn Mộc Trụ, xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Khoản 1 Điều 3 Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND nêu trên) thì 5 người con của liệt sỹ là thân nhân của liệt sỹ đều được xem xét giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chỉ thực hiện một lần đối với một hộ gia đình hoặc cá nhân; mức miễn giảm được tính theo diện tích đất thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do UBND tỉnh quy định.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị ông liên hệ với Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) điện thoại: 02343846952 để được giải thích thêm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tiền sử dụng đất , miễn , giảm , người có , sổ đỏcông , liệt sỹ