(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Ngọc Cảnh (TP. Hà Nội) sinh năm 1960, hiện tại tên đệm trong sổ BHXH của ông trùng với Giấy khai sinh nhưng không khớp với các giấy tờ cá nhân khác. Nay ông Cảnh bị thất lạc giấy khai sinh, vậy ông phải làm thủ tục gì để khớp với tên đệm trong sổ BHXH? 

BHXH Việt Nam trả lời ông Ngọc Cảnh như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT, thành phần hồ sơ cấp lại, đổi sổ BHXH do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh gồm: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS); sổ BHXH; CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, hồ sơ gốc (lý lịch, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh).

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan Tư pháp để thực hiện cấp lại giấy khai sinh theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

Chinhphu.vn