(Chinhphu.vn) – Người lao động tham gia BHYT theo đơn vị đang công tác. Nếu người lao động đã có thẻ BHYT cũ thì sẽ căn cứ theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng tham gia BHYT theo quy định.

Nếu người lao động đã có thẻ BHYT cũ thì sẽ căn cứ theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng tham gia BHYT theo quy định
Công ty của bà Nguyễn Phương Thảo có nhân viên mới vào làm việc. Bà Thảo hỏi, khi báo tăng người lao động thì có được cấp lại thẻ BHYT không hay vẫn sử dụng thẻ cũ?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Theo Khoản 2 Điều 16 Luật BHYT  năm 2014 thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Căn cứ Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT năm 2014 quy định, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Điều 12 đối tượng tham gia BHYT, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Người có công với cách mạng.

- Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh.

- Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ.

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thân nhân của các đối tượng sau đây theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Học sinh, sinh viên.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

- Thân nhân của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

- Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

- Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

Do đó, theo quy định trên, người lao động tham gia BHYT theo đơn vị đang công tác. Nếu người lao động đã có thẻ BHYT cũ thì sẽ căn cứ theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng tham gia BHYT theo quy định

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , thẻ BHYT , Luật BHYT