(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Sinh Viên (Hưng Yên) đang làm phụ trách kế toán trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo của 1 huyện. Ông Viên hỏi, cấp nào có thẩm quyền bổ nhiệm ông làm kế toán trưởng của trường học?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán đối với tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước: "Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm".

Trường hợp ông Viên hiện là kế toán của đơn vị kế toán trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV cấp nào bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng của trường thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng của trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kế toán trưởng , bổ nhiệm