(Chinhphu.vn) - Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (TPHCM) là chủ đầu tư công trình Chung cư Khánh Hội 2. Công trình khởi công năm 2007, hoàn thành năm 2009, đã được phê duyệt dự án, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng năm 2009.

Công ty đã bán các căn hộ tại chung cư này và đã thực hiện xong việc tách, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các chủ sở hữu căn hộ; còn lại các diện tích dịch vụ thương mại, dịch vụ công ích thuộc sở hữu của chủ đầu tư, bao gồm: Diện tích để xe hai bánh ở tầng trệt và tầng hầm; nhà trẻ, bưu điện, phòng thể dục thể thao, không gian đa năng… tại tầng lửng và diện tích để xe ô tô tại tầng hầm.

Hiện nay, Công ty có nhu cầu xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các phần diện tích nêu trên.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận.

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 97 của Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý.

Trường hợp người đã được cấp các Giấy chứng nhận trên có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì cơ quan tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai.

Vì vậy, Công ty có thể liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quyền sử dụng đất , Giấy chứng nhận