(Chinhphu.vn) - Ông Phan Ngọc Tuân (TP. Hồ Chí Minh) công tác tại Phòng Quản lý dự án của công ty vốn Nhà nước. Công ty ông làm chủ đầu tư dự án căn hộ. Đơn vị tư vấn khảo sát đã lập dự toán khảo sát và Phòng của ông Tuân được Tổng Giám đốc yêu cầu thẩm định dự toán để trình phê duyệt.

Tuy nhiên, nhân viên trong Phòng của ông Tuân chỉ có chứng nhận đào tạo kỹ sư định giá, chưa có chứng chỉ hành nghề. Ông Tuân hỏi, nhân viên trong Phòng có được thẩm định dự toán; lập, ký lập và chủ trì ký lập dự toán không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nếu dự án thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , dự án , công trình , phê duyệt thiết kế , thẩm định