(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Thảo Ly (Thừa Thiên Huế) hỏi: Sau khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực, công tác thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định nào?

Vấn đề bà Ly hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 78 Luật Xây dựng năm 2014 thì tài liệu khảo sát xây dựng (nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng,...) là một tài liệu kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng.

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 24 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn