(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đỗ Tâm (Hà Nội) là em ruột của liệt sĩ. Hàng năm gia đình ông có đi thăm viếng mộ của anh ông tại nghĩa trang tỉnh Quảng Nam và được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ.

Năm 2015, thực hiện theo quy định mới, gia đình ông Tâm chỉ được hỗ trợ đối với 1 người thờ cúng chính, trong khi thực tế gia đình ông có 3 người đến nghĩa trang ở Quảng Nam.

Ông Tâm hỏi, gia đình ông có được hỗ trợ mỗi năm 1 lần đi thăm viếng mộ liệt sĩ ở nghĩa trang không và được hỗ trợ cho bao nhiêu người (khi có đầy đủ giấy tờ chứng minh)?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Đỗ Tâm như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng được hỗ trợ đi thăm viếng mộ liệt sĩ là “Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần”.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4, Điều 4 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP thì thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi).

Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có hoặc không còn con thì là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật. Như vậy trường hợp của ông, chỉ hỗ trợ tiền thăm viếng đối với người thờ cúng là đúng theo qui định.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP