(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Trịnh Thị Mỹ Dung (tỉnh Phú Yên) 89 tuổi, là vợ liệt sĩ, hàng tháng được nhận tiền trợ cấp thân nhân liệt sĩ, trợ cấp tù đày và trợ cấp người cao tuổi. Mẹ bà Dung chết ngày 1/7/2017. Bà Dung muốn được biết về các chế độ trợ cấp đối với trường hợp của mẹ bà.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang được hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

Vì vậy, trường hợp vừa là vợ liệt sĩ (thân nhân liệt sĩ), vừa là người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết thì đại diện thân nhân được hưởng 3 tháng trợ cấp thân nhân liệt sĩ, 3 tháng trợ cấp tù đày.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP