(Chinhphu.vn) - Ông Lê Đức Thọ, công tác tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức trọn gói trong trường hợp có phát sinh khối lượng công việc.
Ảnh minh họa

Hiện ông Thọ đang thẩm tra quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Làng Trước, huyện Tam Dương do Chi cục Thủy lợi của tỉnh làm chủ đầu tư. Hợp đồng theo hình thức trọn gói.

Trong quá trình thực hiện công trình có phát sinh khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế và cả nằm trong khối lượng theo thiết kế.

Khi chủ đầu tư trình phê duyệt bổ sung và được cấp quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán khối lượng phát sinh và điều chỉnh cả nhân công, máy thi công, nhiên liệu, vật liệu cho tất cả khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh theo quyết định số 1968/QĐ-CT ngày 4/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Thọ hỏi: Trường hợp này có được quyết toán theo đơn giá mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán điều chỉnh nhân công, máy thi công, nhiên liệu, vật liệu cho khối lượng có trong hợp đồng đã ký không (Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng theo đơn giá mới ngày 22/9/2011)?

Khối lượng phát sinh nằm trong thiết kế ban đầu (đã có đơn giá theo hợp đồng) có được quyết toán theo đơn giá mới đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nhân công, máy thi công, nhiên liệu, vật liệu không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, hợp đồng trọn gói thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế).

Như vậy, đối với trường hợp ông Thọ hỏi, việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho tất cả khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh là không phù hợp. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu đúng bằng giá trị hợp đồng đã ký khi nhà thầu thực hiện thi công theo đúng thiết kế và nội dung khối lượng công việc được duyệt. Giá trị thanh toán này không thay đổi kể cả khi có phát sinh khối lượng trong thiết kế ban đầu.

Còn với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

Chinhphu.vn