(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Được (Đắk Nông) hỏi: Hợp đồng trọn gói có nhiều hạng mục, khi phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng một số hạng mục thì chủ đầu tư phải làm thế nào để thanh toán cho nhà thầu?

Ông Được cũng muốn biết, chủ đầu tư ký hợp đồng trọn gói với nhà thầu, sau khi phê duyệt quyết toán công trình, hợp đồng này có giá trị thấp hơn hoặc cao hơn theo cách tính của Quyết định 957/QĐ-BXD thì chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Được hỏi như sau:

Việc phát sinh tăng, giảm khối lượng đối với hợp đồng trọn gói áp dụng quy định tại Điều 36, 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Căn cứ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chi phí tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát được tính theo tỷ lệ % và được sử dụng để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong quá trình lập dự toán công trình.

Sau khi ký kết hợp đồng trọn gói với nhà thầu, chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trên cơ sở khối lượng, chất lượng và phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký như quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , khối lượng công việc , nhà thầu , chủ đầu tư , thi công