(Chinhphu.vn) – Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu, các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thuộc đơn vị tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Công ty của ông Lương Huỳnh (Trà Vinh) hợp đồng tư vấn lựa chọn nhà thầu cho đơn vị B. Công ty ông ra quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên có chứng chỉ hành nghề đấu thầu; 2 thành viên còn lại có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản.

Ông Huỳnh hỏi, vậy tổ chuyên gia đấu thầu này có đủ điều kiện hoạt động đấu thầu gói thầu cho đơn vị B theo quy định hiện hành hay không? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Căn cứ quy định nêu trên, các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thuộc đơn vị tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , đấu thầu , tổ chuyên gia