(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Xuân (tỉnh Đắk Lắk) hỏi, gia đình chú của ông đang thờ cúng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng thì có thuộc đối tượng gia đình chính sách không?


Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2014 của Chính phủ:

1. Người có công với cách mạng, bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Liệt sĩ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của chú ông Nguyễn Thanh Xuân là người đang thờ cúng liệt sĩ, không phải là người có công với cách mạng và không thuộc thân nhân liệt sĩ được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thờ cúng liệt sĩ , gia đình chính sách , người có công