(Chinhphu.vn) - Theo quy định hiện hành, cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Tại đơn vị sự nghiệp công lập nơi bà Nguyệt Tú (d.nguyettu@...) đang công tác có 2 người có quá trình làm việc như sau: Một người trước đây làm việc ở một trường tiểu học công lập, sau đó thôi việc chuyển ra làm cho tư nhân, nay chuyển về đơn vị của bà Tú; một người trước đây là viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập (hợp đồng không xác định thời hạn) sau đó chấm dứt hợp đồng và chuyển về đơn vị của bà Tú theo chế độ hợp đồng làm việc.

Bà Tú hỏi, thời gian công tác trước khi chuyển về đơn vị nơi bà công tác của 2 người trên có được cộng vào thâm niên công tác để tính ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo quy định của Điều 112 Bộ luật Lao động không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời như sau:

Theo khoản 1, Điều 13 Luật Viên chức thì viên chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động quy định, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Điều 112 Bộ luật này quy định, cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Áp dụng khoản 1 Điều 13 Luật Viên chức; khoản 1 Điều 111, Điều 112 Bộ luật lao động, thời gian làm căn cứ tính ngày nghỉ hàng năm hiện nay của 2 người mà bà Nguyệt Tú nêu được tính kể từ khi họ làm việc cho người sử dụng lao động là đơn vị hiện nay.

Không có quy định thời gian làm việc cho người sử dụng lao động là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cũ,  được cộng dồn để tính ngày nghỉ hàng năm khi làm việc cho người sử dụng lao động là đơn vị mới.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: nghỉ phép năm , người lao động , sử dụng lao động