(Chinhphu.vn) –  Ông Nguyễn Đức Dũng (Bình Thuận), nhập ngũ tháng 3/1975, tháng 12/1986 xuất ngũ về địa phương và từ năm 1997 đến nay công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện (có đóng BHXH). Ông Dũng hỏi, nếu ông chưa được hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, thì có được tính hưởng BHXH đối với thời gian trong quân đội không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH - BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 10, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ quy định quân nhân nghĩa vụ khi hết thời hạn đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp nhà nước thì được cộng cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp nhà nước để tính là thời gian công tác liên tục (nay được tính là thời gian hưởng BHXH).

Theo quy định nêu trên, trường hợp nếu sau khi phục viên mà làm ở việc Hội Cựu chiến binh cấp huyện và thuộc diện biên chế do cấp có thẩm quyền quy định, được xác định là đối tượng làm việc trong cơ quan nhà nước thì thời gian phục vụ trong quân đội được tính hưởng BHXH.

Tuy nhiên, đối với trường hợp như ông Dũng hỏi, đề nghị ông cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình công tác, đóng BHXH và liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang làm việc để xem xét và trả lời cụ thể.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân