(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2008 trở về trước không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Mai (phuongvp1983@...), tháng 10/2008, bà Mai được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, mã ngạch 04.025. Theo bà Mai hiểu, Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề được tính hưởng từ ngày 1/1/2009. Như vậy, bà Mai chỉ được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề từ thời điểm này.

Bà Mai hỏi, bà hiểu như vậy có đúng không? Thời gian làm việc để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra được bắt đầu từ thời điểm nào là đúng quy định?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Mai hỏi như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 áp dụng đối với cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm, trong đó có đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư này là Tổng thanh tra và Phó Tổng thanh tra, Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra các cơ quan Thanh tra nhà nước, Thanh tra viên (Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên).

Mức phụ cấp, thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC, cụ thể:

Cán bộ, công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng thời gian sau:

- Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng (nếu có thời gian gián đoạn mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn);

- Thời gian làm việc được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời điểm tính hưởng chế độ

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC, chế độ phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2009.

Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2008 trở về trước không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

Căn cứ vào thời gian làm việc theo hồ sơ cán bộ, công chức, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm quyết định mức phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Thông tư này;

Giải quyết truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức trong danh sách trả lương từ ngày 1/1/2009;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư này, căn cứ vào hồ sơ quản lý công chức, đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Mai, nếu từ thời điểm bổ nhiệm đến nay bà vẫn liên tục thực hiện công vụ với chức danh thanh tra viên, hưởng lương ngạch thanh tra viên, thì đến tháng 10/2013 bà Mai đủ thời gian 5 năm (60 tháng) được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Cách hiểu của bà Mai về quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC mà bà Mai đã nêu là không đúng, vì thời điểm tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề không đồng nghĩa với thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, chế độ phụ cấp thâm niên nghề được tính hưởng từ ngày 1/1/2009 được áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức từ ngày 1/1/2009 trở về trước đã có thâm niên nghề đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, hiện đang tiếp tục công tác, thì tính hưởng (trả) phụ cấp từ ngày 1/9/2009 trở đi.

Đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm, đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2008 trở về trước không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Phụ cấp thâm niên nghề