(Chinhphu.vn) – Ông Hồ Minh Nhật đang học văn bằng 2 chính quy tại Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế. Trước đó ông đã học văn bằng 1 chính quy tại Trường, khi ra trường có chứng chỉ tiếng Anh B1.

Khi xét tốt nghiệp văn bằng 2, Trường thông báo chứng chỉ tiếng Anh B1 của ông Nhật đã quá hạn 2 năm. Ông Nhật hỏi, chứng chỉ tiếng Anh B1 của ông còn giá trị không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ông Hồ Minh Nhật đã có chứng chỉ tiếng Anh B1 khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế. Hiện tại ông Nhật đang học văn bằng 2 tại Trường và được thông báo chứng chỉ tiếng Anh của ông đã quá hạn 2 năm vì thời hạn có giá trị của chứng chỉ do đơn vị cấp quy định.

Trên cơ sở các văn bản hiện hành, việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể bao gồm xác định năng lực ngoại ngữ trong tuyển sinh, xét chuẩn đầu ra do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng chỉ , ngoại ngữ , thời hạn ,