(Chinhphu.vn) – Bà Mai Thị Thanh Trà (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Bạn tôi là người nước ngoài, giấy phép lao động có thời hạn từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/12/2017. Vậy, nếu công ty của bạn tôi muốn ký hợp đồng lao động với thời hạn 1 năm có được không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bà Trà như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì nội dung hợp đồng lao động không trái với nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Do vậy, thời hạn của hợp đồng lao động phải phù hợp với thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động , thời hạn , hợp đồng , giấy phép