(Chinhphu.vn) - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình hết thời hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2020.

Ông Mai Phước Mi Đol cần thi sát hạch và xin đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình, tuy nhiên hiện Sở Xây dựng TPHCM không nhận hồ sơ theo Văn bản số 6399/TB-SXD-QLNGDXD.

Ông Mi Đol hỏi, cơ quan nào tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề để ông kịp thời bổ sung chứng chỉ để hành nghề hợp pháp?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019: “Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình hết thời hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; trường hợp bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2020, các cá nhân hành nghề thiết kế kiến trúc sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ , thiết kế , xây dựng , kiến trúc , sát hạch