(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của một số hộ dân tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trước năm 1993, các hộ dân nhận chuyển nhượng đất từ UBND xã Hưng Hòa và đã sinh sống ổn định đến nay. Vừa qua, địa phương thu hồi phần đất này để xây dựng Trạm Y tế xã nhưng chỉ hỗ trợ di dời tài sản trên đất.

Vào tháng 7/2016, trong buổi đối thoại với người dân, lãnh đạo UBND huyện Bàu Bàng đã thống nhất nâng mức hỗ trợ di dời và chia thành 2 đợt chi trả. Tuy nhiên, sau khi chi trả hỗ trợ đợt một, UBND huyện thông báo sẽ không chi trả tiền hỗ trợ đợt hai mà tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Các hộ dân cho rằng, cách giải quyết của chính quyền địa phương gây thiệt hại cho người dân và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Về vấn đề này, UBND huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Nội dung phản ánh, những hộ dân mua đất của UBND xã Hưng Hòa trước thời điểm năm 1993 sinh sống ổn định từ đó đến nay không có tranh chấp là không đúng thực tế, bởi vì nguồn gốc đất các hộ dân đang sử dụng là đất công do UBND xã Hưng Hòa quản lý. UBND xã cho các hộ thuê mượn để kinh doanh theo chủ trương được thể hiện tại Quyết định số 80/QĐ-UB ngày 1/5/1990 của UBND xã Hưng Hòa, UBND xã không cấp đất cho bất kỳ ai trong số 25 hộ phải tháo dỡ, di dời tài sản giao mặt bằng và UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 về việc thu hồi đất do UBND xã Hưng Hòa quản lý để thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa.

Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1821/QĐ-UBND có nêu: "UBND huyện Bàu Bàng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi, triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh và tổ chức xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa theo quy định".

Việc chính quyền lấy đất làm Trạm Y tế xã chỉ hỗ trợ di dời tài sản trên đất mà không đền bù do khu đất này là đất công do UBND xã Hưng Hòa quản lý; do đó không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ di dời tài sản trên đất theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khi có chủ trương xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa, UBND xã cùng các ngành chức năng tổ chức thông báo phương án giải tỏa và kế hoạch sử dụng diện tích đất chợ cũ để xây dựng công trình công cộng của địa phương trong thời gian tới; thông báo kết quả kiểm kê, đo đạc diện tích đất, diện tích các ki ốt và giá trị hỗ trợ của từng hộ, đa phần các hộ dân thống nhất với chủ trương giải tỏa chợ cũ và kết quả kiểm kê.

Về việc chi trả tiền hỗ trợ

Việc lãnh đạo UBND huyện đối thoại với nhân dân đồng ý nâng phần hỗ trợ di dời tài sản lên 100% trong đó gồm 2 khoản, khoản thứ nhất do UBND huyện Bàu Bàng trả, khoản thứ hai do doanh nghiệp hỗ trợ thêm, nội dung phản ánh này là đúng, trước khi thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc thi hành quyết định tháo dỡ công trình xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng đã tiến hành gặp gỡ, vận động, thuyết phục 3 trường hợp (ông Phạm Văn Thế, ông Hồ Ngọc Loan và bà Văn Thị Gái) tự nguyện chấp hành quyết định.

Về phần hỗ trợ di dời tài sản lên thêm 100% là của đơn vị thi công muốn sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình để được giải ngân vốn với số tiền tương ứng như đã được phê duyệt hỗ trợ di chuyển tài sản trên đất của UBND huyện.

Kết quả 3 hộ gia đình trên đồng ý nhận tiền và cam kết tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản khỏi khu vực chợ cũ xã Hưng Hòa, tiến hành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư dự án xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa trước 17 giờ ngày 8/7/2016, đồng thời rút lại đơn khởi kiện bổ sung liên quan đến quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng tại Tòa án nhân dân huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình giao nhận tiền thì đơn vị thi công có ghi phần diện tích công trình phải tháo dỡ, di dời của ông Phạm Văn Thế, ông Hồ Ngọc Loan, bà Văn Thị Gái vào giấy biên nhận tiền thì các hộ dân trên không đồng ý và cho rằng đơn vị thi công đền bù đất và tài sản cho họ nên từ chối nhận số tiền này. Vấn đề này đã được UBND xã Hưng Hòa giải thích nhưng các hộ dân không chấp nhận, tự ý bỏ về, không nhận tiền.

Đồng thời, khi đến thời hạn cam kết, các hộ dân trên vẫn chưa thực hiện tháo dỡ hoàn toàn công trình xây dựng tại khu đất chợ cũ xã Hưng Hòa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo thời gian như đã cam kết. Do đó, đơn vị thi công không tiếp tục hỗ trợ phần tiền nêu trên. Nội dung phản ánh quá trình chi trả người dân phát hiện có những điều khuất tất, mập mờ là không có cơ sở và không đúng với thực tế.

Việc các hộ dân phản ánh ngày 5/8/2016, địa phương cưỡng chế thu hồi nhưng lại không ra quyết định thu hồi cho từng hộ dân là không có cơ sở, do khu đất chợ cũ xã Hưng Hòa là đất công do UBND xã quản lý.

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để thực hiện thi công dự án xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa (là công trình phúc lợi, nơi khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân của xã và được toàn thể nhân dân xã đồng tình, ủng hộ) là đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thu hồi đất , tài sản trên đất , đơn vị thi công