(Chinhphu.vn) - Ông Lê Đức Xuân Trinh (TPHCM) có thu nhập từ công ty là 10 triệu đồng/tháng và có thu nhập từ tiền cho thuê nhà là 90 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập từ tiền thuê nhà, bên thuê nhà (là công ty) đã nộp thuế đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản.

Ông Trinh hỏi, cuối năm ông có được ủy quyền quyết toán cho công ty chi trả thu nhập không và có phải quyết toán phần thu nhập từ việc cho thuê nhà đã nộp thuế khoán theo tỷ lệ trước đó không (phần thuế này bên thuê nhà đã kê khai và nộp đầy đủ)?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội ban hành (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015), căn cứ Điểm c, đ; Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh:

“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:…

c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này…

đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2014 trở về trước ông Trinh có thu nhập từ cho thuê nhà có doanh thu bình quân tháng trong năm trên 20 triệu đồng, đồng thời có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì ông có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập từ tiền công, tiền lương và thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.

Kể từ ngày 1/1/2015, thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không phải quyết toán thuế.

Chinhphu.vn