(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Cường (Đà Nẵng) có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc do Sở Xây dựng TPHCM cấp, hạn sử dụng đến ngày 8/8/2019. Nay ông muốn chuyển sang chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I. Ông hỏi, ông phải làm thủ tục ở đâu và hồ sơ gồm những gì?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam đã quy định cụ thể về điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Đề nghị ông Cường nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , thiết kế , kiến trúc , hoạt động xây dựng