(Chinhphu.vn) –  Ông Hoàng Thái Bảo (tỉnh Quảng Bình) nhập ngũ tháng 8/1972, tháng 8/1975 xuất ngũ về địa phương, tiếp tục đi học phổ thông, đại học, năm 1980 tốt nghiệp đại học và tham gia sản xuất tại địa phương. Tháng 7/1998 ông Bảo thi tuyển công chức và tháng 8/1998 được điều động về giảng dạy tại trường THPT Ninh Châu cho đến nay.

Ông Bảo hỏi, ông có được cộng nối thời gian trong quân đội để được tính thời gian công tác liên tục không, nếu được thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 10, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công chức, viên chức nhà nước thì quân nhân nghĩa vụ khi hết thời hạn được chuyển ngay sang cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp đều được cộng cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp để tính là thời gian công tác liên tục (thời gian tính hưởng BHXH).

Theo trình bày thì trường hợp của ông, nhập ngũ tháng 8/1972, xuất ngũ tháng 8/1975 sau đó tiếp tục đi học phổ thông, đại học và đã tốt nghiệp năm 1980 nhưng về địa phương tham gia sản xuất, đến tháng 7/1998 mới tuyển dụng làm giáo viên giảng dạy.

Để có đầy đủ căn cứ xem xét tính thời gian công tác trong quân đội của ông theo đúng quy định, đề nghị ông làm đơn kèm theo hồ sơ quá trình công tác cùng các giấy tờ liên quan (Quyết định phục viên, Giấy chứng nhận chưa hưởng trợ cấp của thời gian phục vụ trong quân đội…) gửi đến BHXH tỉnh nơi ông đang tham gia đóng BHXH để xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn