(Chinhphu.vn) – Bà Bùi Thị Minh công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đã được BHXH tỉnh Hòa Bình cấp sổ BHXH, tuy nhiên năm sinh trong sổ không khớp với các giấy tờ cá nhân có liên quan. Vậy, bà Minh cần làm thủ tục gì để đổi lại năm sinh trên sổ BHXH?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Minh như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.1 Khoản 3, Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT thì thành phần hồ sơ cấp lại, đổi sổ BHXH do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS);

- Sổ BHXH;

- Chứng minh nhân dân;
 
- Sổ hộ khẩu;
 
- Giấy khai sinh;
 
- Hồ sơ gốc (lý lịch, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh).

Đề nghị bà Minh liên hệ Phòng Giáo dục huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình làm thủ tục nộp cơ quan BHXH để điều chỉnh năm sinh theo quy định.

Chinhphu.vn