(Chinhphu.vn) Bà Đỗ Bích Liên (bichlien1712@...) hỏi: Bố tôi tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954 nhưng chưa được hưởng bất cứ chế độ, chính sách gì. Vậy, bố tôi có được hưởng chế độ ưu đãi không và nếu được thì gồm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: .

Theo như bà Liên trình bày, trường hợp bố đẻ của bà có thời gian tham gia chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954. Nếu như ông được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến thì sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc theo quy định tại Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm:

- Trợ cấp một lần;

- Bảo hiểm y tế;

- Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Tại Điều 36 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn cụ thể thủ tục giải quyết chế độ:

- Người hoạt động kháng chiến lập Bản khai cá nhân (theo mẫu kèm bản sao một trong các giấy tờ (Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện) gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm giấy tờ nêu trên gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra lập danh sách kèm giấy tờ nêu trên gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

Nếu bố của bà Liên chưa được hưởng chế độ ưu đãi nêu trên thì đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết theo thẩm quyền.

 Chinhphu.vn