(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Vũ Mai (Đồng Nai) là thương binh hạng 4/4, có nhà ở trên đất canh tác, diện tích 200m2. Nay, ông muốn chuyển mục đích sử dụng diện tích đó sang đất ở. Ông Mai hỏi, ông cần làm thủ tục gì? Tỷ lệ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh được quy định thế nào?

Về vấn đề này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Thủ tục và hồ sơ để miễn giảm tiền thuế sử dụng đất đối với người có công được thực hiện theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg; Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ được hưởng 1 lần duy nhất.

Đề nghị ông Mai liên hệ với UBND xã Long Đức, nơi quản lý hồ sơ thương binh của ông để được cấp mẫu đơn kê khai miễn giảm thuế đất kèm theo Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu photo công chứng (tất cả lập thành 2 bộ).

Sau khi kê khai đầy đủ và kèm các giấy tờ liên quan ông liên hệ UBND xã Long Đức để được xác nhận.

Sau khi UBND xã Long Đức xác nhận xong, đề nghị ông liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Thành để hoàn tất thủ tục và chuyển cơ quan thuế để miễn, giảm.

Theo Điểm 4, Khoản c, Mục 2, Điều 2 của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996, thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Như vậy, ông Đặng Vũ Mai là thương binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23% nên sẽ được miễn giảm thuế sử dụng đất là 70%.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tiền sử dụng đất , thương binh , người có công , đất ở , đất nông nghiệp