(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Duy Quang (Cà Mau) đã kết hôn. Nay bố mẹ ông muốn cho tặng riêng ông một miếng đất. Ông Quang hỏi, trường hợp này có thể yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho được không? Có cần vợ ông phải xác nhận, đồng ý không?

Nếu được công chứng hợp đồng tặng cho rồi nhưng ông chưa kịp sang tên thì khi bố mẹ mất, ông có bị tranh chấp gì với các anh em còn lại trong gia đình đối với tài sản này không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Quang hỏi như sau:

Căn cứ Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 và Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Tại Điều 42 Luật Công chứng 2014 quy định, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

Theo đó, bên tặng cho là cha, mẹ ông Nguyễn Duy Quang và bên được tặng cho là ông Quang có quyền thỏa thuận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đồng ý nhận chuyển giao quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản từ cha mẹ tặng cho riêng cá nhân ông Quang và yêu cầu công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở tại địa bàn tỉnh công chứng hợp đồng tặng cho, mà không cần có sự đồng ý hay xác nhận của vợ ông Quang.

Khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngoài phí công chứng trả cho tổ chức hành nghề công chứng, còn phải nộp các khoản tiền như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và lệ phí khác.

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (tình trạng còn hiệu lực) và Khoản 10 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (tình trạng còn hiệu lực) quy định, trường hợp tặng cho quà tặng là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau thì, được miễn thuế thu nhập cá nhân và được miễn lệ phí trước bạ.

Căn cứ Khoản 2 Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Căn cứ Điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013, trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất phải đăng ký biến động đất đai trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày công chứng hợp đồng tặng cho.

Để tránh rủi ro pháp lý, phòng ngừa việc phát sinh tranh chấp, sau khi ký hợp đồng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, ông Quang cần thực hiện ngay thủ tục đăng ký biến động, sang tên, chuyển quyền sử dụng, sở hữu trong thời hạn không quá 30 ngày.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.