(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Thanh Hòa sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Nam, được cấp CMND theo số của tỉnh Hà Nam ngày 13/8/1999. Năm 2010 bà Hòa lấy chồng tại tỉnh Phú Thọ, năm 2015 CMND cũ của bà hết hạn sử dụng và được đổi theo số mới tại tỉnh Phú Thọ.

Nay một số giấy tờ của bà (Sổ đỏ, thẻ tiết kiệm, tài khoản, sổ BHXH...) ghi theo số CMND cũ. Bà Hòa hiện đang gặp vướng mắc khi xin giấy xác nhận CMND cũ đã bị thu hồi và bà đã được cấp số CMND mới. Bà Hòa hỏi, bà phải làm thế nào để có thể xác nhận được số CMND cũ và số CMND mới là cùng 1 người?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời bà Hòa như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2.3, mục 1, phần I, hướng dẫn số 3091/C61-C72 ngày 31/7/2014 của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (nay là Tổng cục Cảnh sát) thì đối với các trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú đến tỉnh, thành phố khác, cơ quan quản lý hồ sơ CMND nơi công dân chuyển đi có trách nhiệm sao gửi toàn bộ hồ sơ CMND cho cơ quan quản lý hồ sơ CMND nơi công dân chuyển đến để quản lý, khai thác.

Trường hợp công dân chuyển nơi đăng ký thường trú đến tỉnh, thành phố khác đã được đổi CMND theo địa phương nơi công dân chuyển đến; nếu công dân có đề nghị xác nhận hai số CMND là của cùng 1 người thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi CMND có trách nhiệm xác nhận cho công dân.

Chinhphu.vn