(Chinhphu.vn) – Cơ quan bà Vũ Thị Thu Hương (TPHCM) có tổ chức đấu thầu gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, với nội dung là thuê phần mềm, giá thuê 550 triệu đồng/tháng, tổng giá gói thầu 19,8 tỷ đồng.

Gói thầu nêu trên thuộc hình thức phê duyệt là Mật và hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế.

Bà Hương hỏi, đây là gói thầu mua sắm hàng hóa hay gói thầu dịch vụ phi tư vấn? Quá trình tổ chức có phải tuân theo Luật Đấu thầu hiện hành không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Đối với vấn đề của bà Hương, trường hợp phạm vi công việc của gói thầu là thuê phần mềm công nghệ thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ thì đây là gói thầu phi tư vấn theo quy định nêu trên.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, trường hợp gói thầu thuê phần mềm nêu trong nội dung hỏi của bà Hương thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu thì việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuê phần mềm , dịch vụ phi tư vấn , mua sắm hàng hóa