(Chinhphu.vn) - Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Katsura Việt Nam (Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) một số quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động trong thời gian thử việc.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 và Điều 1 Thông tư 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty tuyển dụng mới một số lao động làm việc có thời gian thử việc là 2 tháng, chưa ký hợp đồng lao động chính thức, nếu trước ngày 19/9/2011 có chi trả thu nhập, mỗi lần chi trả từ 500.000 đồng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ 10% trên thu nhập.

Từ ngày 19/9/2011 mỗi lần chi trả từ 1.000.000 đồng trở lên áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.

Tuy nhiên, nếu ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập thì cá nhân làm cam kết theo mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC gửi Công ty. Công ty tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách cho cơ quan thuế.

Trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian thử việc thì Công ty thực hiện khấu trừ như trên trước mỗi lần chi trả và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại điểm 1 và điểm 2.5, mục IV phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, các khoản chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong thời gian thử việc nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty được đưa vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đủ chứng từ như: chứng từ chi tiền, bảng ký nhận lương kèm hợp đồng lao động thử việc.

Ban Bạn đọc