(Chinhphu.vn) – Bà Hoa Lam là kỹ sư công nghệ sinh học, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, đã làm ở khoa xét nghiệm của 1 bệnh viện tại Đà Nẵng từ khi ra trường đến nay. Bà Lam đã tham gia khóa đào tạo chuyên ngành 3 tháng nhưng vẫn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề y.

Bà Lam hỏi, kỹ sư công nghệ sinh học tương đương với bằng cử nhân thì bà có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được không? Nếu không, bà cần học thêm gì để đủ pháp lý được cấp chứng chỉ hành nghề?  

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP, chưa có đối tượng có văn bằng chuyên môn là kỹ sư công nghệ sinh học được cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến góp ý để xem xét, báo cáo Chính phủ khi có sửa đổi Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Công nghệ sinh học , chứng chỉ hành nghề , khám chữa bệnh