(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp của ông Nguyễn Tuấn (Hà Nội) đang triển khai thi công công trình dân dụng gồm rất nhiều hạng mục, phần móng sử dụng cọc ép bằng bê tông cốt thép, khối lượng ép cọc tương đối lớn. Để bảo đảm tiến độ thi công công trình, Công ty có sử dụng phụ gia cho quá trình sản xuất cọc bê tông cốt thép, sau khi nén mẫu bê tông cọc ở 7 ngày tuổi thì đạt >100% mác thiết kế.

Ông Tuấn hỏi, Công ty có được phép ép cọc sau khi có kết quả thí nghiệm R7 đạt >100% mác thiết kế hay không hay phải đợi kết quả thí nghiệm bê tông sau 28 ngày (R28)?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khi tiến hành ép cọc bê tông cốt thép có sử dụng phụ gia phát triển nhanh cường độ, đơn vị thi công cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của đơn vị tư vấn thiết kế và theo các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành như: QCVN 18:2014/BXD An toàn trong xây dựng; TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu; TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan khác, đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cọc bê tông , sản xuất , yêu cầu kỹ thuật