(Chinhphu.vn) – Ông Nghiêm Viết Khoát (tỉnh Hải Dương) nhập ngũ tháng 4/1972, năm 1973 học Trung cấp Kỹ thuật Quân khí, ra trường năm 1976, được điều về Trung đoàn 101 thuộc Vùng 5 Hải quân, hưởng lương quân nhân chuyên nghiệp với mức lương bậc 2 trung cấp là 59 đồng.

Năm 1979, ông Khoát sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, phục viên tháng 9/1981, chuyển ngành về Trường Công nhân Lái máy tầu sông số 1 đóng tại Hải Dương. Năm 1985 ra trường, làm việc tại Công ty Vận tải sông số 3 Hải Phòng. Năm 2005, ông Khoát xin về hưu. Ngày 1/1/2006 ông được nhận sổ và lĩnh lương hưu tại địa phương.

Ông Khoát hỏi, khi làm chế độ hưu cho ông, BHXH không tính phụ cấp thâm niên quân nhân chuyên nghiệp 9 năm 5 tháng cho ông thì có đúng không? Ông có được tính thâm niên và lấy hệ số lương trước khi chuyển ngành để làm căn cứ tính lương hưu không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Khoát như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16/1/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 thì đối tượng được áp dụng tính lương hưu theo chế độ chuyển ngành là sĩ quan chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của ông Khoát có thời gian phục vụ trong quân đội được chuyển ngành đi học tại Trường Công nhân Lái máy tầu sông số 1 đóng tại Hải Dương nên ông không thuộc đối tượng được áp dụng tính lương hưu theo chế độ chuyển ngành.

Chinhphu.vn