(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thái Quỳnh (quynhnt75@...) có 38 năm công tác, đóng BHXH, trong đó 21 năm làm cán bộ chuyên trách ở xã và 17 năm tham gia quân đội, hệ số lương hiện hưởng là 4,26.

Ông Quỳnh hỏi, khi nghỉ hưu ông có được cộng 17% phụ cấp thâm niên quân đội để tính lương hưu không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Quỳnh hỏi như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ, được hướng dẫn tại khoản 8 Mục IV Thông tư Liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của Liên Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cách tính lương hưu đối với quân nhân chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, hoặc chuyển ngành đi học, hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước rồi mới nghỉ hưu, được thực hiện như sau:

- Được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề đã hưởng chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và được lấy mức lương tối thiểu chung tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

- Trường hợp quân nhân đã chuyển ngành rồi mới nghỉ hưu, mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo cách tính nêu trên thấp hơn mức lương hưu tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tại thời điểm chuyển ngành, thì được lấy tiền lương tháng đóng BHXH tại thời điểm chuyển ngành chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và được lấy mức lương tối thiểu chung tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Nếu ông Nguyễn Thái Quỳnh là quân nhân chuyển ngành sang làm việc trong biên chế cán bộ chuyên trách tại UBND xã và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước rồi mới nghỉ hưu, thì thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 8 Mục IV Thông tư Liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH để tính lương hưu.

Để được tính lương hưu theo quy định và hướng dẫn nêu trên, trên hồ sơ BHXH, Sổ BHXH của ông Quỳnh phải được ghi nhận, xác nhận các thông tin về thời điểm nhập ngũ, thời điểm chuyển ngành, thời gian mang các cấp bậc quân hàm, đơn vị công tác trước khi chuyển ngành; chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương, nơi làm việc sau khi chuyển ngành, diễn biến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 60 tháng trước khi nghỉ hưu.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Cơ sở để tính lương hưu

- Mức lương bình quân để tính lương hưu

- Tính lương hưu với sĩ quan chuyển ngành sang DNNN

- Tính lương hưu đối với sĩ quan chuyển ngành

- Lương hưu và trợ cấp 1 lần đối với sĩ quan chuyển ngành

Từ khóa: Lương hưu , quân nhân chuyển ngành