(Chinhphu.vn) - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có mô hình kinh doanh hỗn hợp các mặt hàng đa dụng thì cần đăng ký thực hiện quyền phân phối bán buôn và làm thủ tục cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Tư vấn và Đại diện Asoka (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán hàng hóa cho doanh nghiệp, hợp tác xã... để sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất, triển khai dịch vụ theo mục tiêu đầu tư, ngành nghề đã đăng ký kinh doanh thì được xem là hoạt động bán buôn và không phải xin giấy phép kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán hàng hóa cho tổ chức mua hàng cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của tổ chức thì là hoạt động bán lẻ và phải xin giấy phép kinh doanh.

Thực tế có những hàng hóa tổ chức mua cho cả hai mục đích tiêu dùng và sản xuất, ví dụ, công ty may mặc mua hệ thống pin năng lượng mặt trời để tạo ra điện sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt của nhân viên công ty.

Công ty Tư vấn và Đại diện Asoka hỏi, trường hợp mục đích sử dụng hỗn hợp như trên thì được xác định là hoạt động bán buôn hay bán lẻ?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018, "Bán buôn là hoạt động bán hàng hoá cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ".

Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định, "Bán lẻ là hoạt động bán hàng hoá cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng".

Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để được thực hiện quyền phân phối bán lẻ.

Cũng theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định trên, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền phân phối bán buôn sau khi đăng ký thực hiện hoạt động này tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, theo các quy định trên, trong trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có mô hình kinh doanh hỗn hợp (thực hiện cả bán buôn và bán lẻ) các mặt hàng đa dụng (có thể sử dụng cho nhiều mục đích: Sản xuất, tiêu dùng...) thì tổ chức kinh tế đó cần đăng ký thực hiện quyền phân phối bán buôn và làm thủ tục cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ theo các quy định dẫn trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phân phối hàng hóa , bán buôn , bán lẻ , doanh nghiệp có vốn nước ngoài