(Chinhphu.vn) - Thí sinh Nguyễn Duy Ngọc tốt nghiệp THPT từ năm 2014. Trường THPT của thí sinh Ngọc trước đây đóng trên địa bàn khu vực I, từ năm 2015 trường chuyển sang thuộc khu vực II. Vậy, khi xét tuyển đại học năm nay, thí sinh Ngọc được cộng điểm ưu tiên theo khu vực I hay khu vực II?
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy quy định chính sách ưu tiên theo khu vực: Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
 
Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.

Như vậy, thí sinh Nguyễn Duy Ngọc được hưởng chính sách ưu tiên khu vực tại thời điểm thí sinh học và tốt nghiệp THPT năm 2014.

Chinhphu.vn

 

 


  


Từ khóa: tốt nghiệp , THPT Quốc gia , đại học , cao đẳng , ưu tiên khu vực