(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (phường 5, TP Trà Vinh) là thợ hàn sắt (lao động tự do) làm nhà tiền chế, là nguồn lao động nuôi ba mẹ già trên 80 tuổi và con nhỏ. Do dịch bệnh COVID-19 địa phương phải thực hiện cách ly xã hội, chồng bà không đi làm được. Bà Quỳnh hỏi, gia đình bà có được hỗ trợ tiền không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 11 Mục III Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, và để thống nhất hướng dẫn triển khai nhóm chính sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, ngày 11/8/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh ban hành Công văn số 1645/SLĐTBXH-LĐVLGDNN, có nêu hướng dẫn “người làm trong lĩnh vực xây dựng”.

Đề nghị chồng của bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh liên hệ với Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để được hướng dẫn, nếu đủ điều kiện sẽ được giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: lao động tự do , xây dựng , COVID-19