(Chinhphu.vn) - Bà Kiều Thị Minh Ngọc (ktmngoc@...) ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với Công ty Cơ khí số 2 Hà Bắc (nay là Công ty CP Cơ khí số 2 Hà Bắc) từ tháng 1/1991, từ tháng 2/2002 bà Ngọc chuyển công tác về Công ty Khóa Minh Khai (nay là Công ty CP Khóa Minh Khai) đến hết ngày 30/11/2013 thì chấm dứt HĐLĐ và thôi việc theo thỏa thuận.

Bà Ngọc được Công ty CP Khoá Minh Khai đồng ý giải quyết thôi việc từ ngày 1/12/2013. Từ tháng 12/2011 đến nay bà Ngọc hưởng lương chuyên viên bậc 5/8, hệ số 3,58 và hệ số phụ cấp trách nhiệm là 0,4.

Bà Ngọc hỏi: Khi có quyết định thôi việc bà có được hưởng tiền trợ cấp thôi việc không? Đơn vị nào chịu trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thôi việc và mức hưởng trợ cấp thôi việc của bà như thế nào nếu bà chưa được nhận trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc tại Công ty Cơ khí số 2 Hà Bắc?

Vấn đề bà Ngọc hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Vào thời điểm tháng 1/2002, khi bà Ngọc chấm dứt HĐLĐ đã ký với Công ty Cơ khí số 2 Hà Bắc để chuyển đến làm việc tại Công ty CP Khóa Minh Khai, chế độ thôi việc áp dụng quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động năm 1994 và hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994.

Theo đó, khi người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ thì người lao động được trợ cấp thôi việc; người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc trong thời gian người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, đối với doanh nghiệp, được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc đối với bà Ngọc là tổng thời gian đã làm việc theo các bản HĐLĐ mà bà Ngọc đã giao kết, làm việc thực tế cho Công ty Cơ khí số 2 Hà Bắc. Đối với những tháng lẻ, từ 1 tháng đến dưới 7 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc; từ đủ 7 tháng đến 12 tháng được tính bằng 1 năm làm việc.

Thời gian bà Ngọc làm việc tại Công ty cơ khí số 2 Hà Bắc được tính trợ cấp thôi việc là từ tháng 1/1991 đến tháng 1/2002 bằng 11 năm 1 tháng, tính tròn bằng 11 năm 6 tháng.  Nếu thực hiện đúng quy định này, vào thời điểm bà Ngọc thôi việc (tháng 1/2002), trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ bà phải được Công ty cơ khí số 2 Hà Bắc trả trợ cấp thôi việc, theo mức cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Cách tính trợ cấp thôi việc

Tại Điều 48 Bộ Luật lao động năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2013) quy định: Khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này (trong đó có trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ) thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Áp dụng quy định tại Điều 48 Bộ Luật Lao động năm 2012, trường hợp bà Ngọc, có thời gian làm việc tại Công ty CP Khóa Minh Khai từ tháng 2/2002 đến hết ngày 30/11/2013 thì chấm dứt HĐLĐ, thôi việc theo thỏa thuận. Trừ thời gian bà Ngọc đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/1/2009 đến hết ngày 30/11/2013 thì, thời gian bà Ngọc được Công ty CP Khóa Minh Khai tính trả trợ cấp thôi việc là từ tháng 2/2002 đến hết tháng 12/2008 bằng 6 năm 11 tháng, làm tròn thành 7 năm. Cứ mỗi năm làm việc bà Ngọc được trả trợ cấp thôi việc bằng một nửa tháng lương. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi bà Ngọc thôi việc.

Riêng đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc khi chấm dứt HĐLĐ với Công ty Cơ khí số 2 Hà Bắc vào tháng 1/2002, mà bà chưa được Công ty này chi trả, bà Ngọc có thể trực tiếp liên hệ, hoặc đề nghị Công ty CP Khóa Minh Khai giúp đỡ, liên hệ với Công ty CP Cơ khí số 2 Hà Bắc (là doanh nghiệp kế thừa quyền nghĩa vụ của Công ty Cơ khí số 2 Hà Bắc) để yêu cầu chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian 11 năm 1 tháng mà bà đã làm việc tại Công ty này.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Bộ Luật lao động