(Chinhphu.vn) – Bố đẻ ông Giáp Trọng Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) là ông Giáp Văn Chính, nhập ngũ ngày 11/9/1982, phục viên ngày 30/6/1989, đơn vị cuối cùng khi ra quân C1D1E514. Bố ông bị mất quyết định ra quân, nên chưa được hưởng chế độ.

Bố ông Nghĩa đã về huyện đội Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tìm hồ sơ lưu trữ và thấy có danh sách sỹ quan dự bị ghi năm nhập ngũ và phục viên đúng như trên, đồng thời có dấu, chữ ký xác nhận đầy đủ.

Nay bố ông muốn cộng thời gian công tác trong quân đội vào thời gian tính đóng BHXH, BHXH TP. Biên Hòa đã tiếp nhận nhưng BHXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải có quyết định phục viên trong khi Quân đoàn 14 đã giải thể. Ông Nghĩa hỏi, bố ông phải xin lại giấy xác nhận phục viên ở đâu?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định, nếu đơn vị cũ đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị sau sáp nhập có trách nhiệm xem xét giải quyết. Theo đó, trường hợp Quân đoàn 14 đã giải thể thì Quân khu 1 có trách nhiệm xem xét giải quyết. Đề nghị ông liên hệ với Bộ Tham mưu Quân khu 1 để được xem xét theo quy định.

Chinhphu.vn