(Chinhphu.vn) - Ông Trần Ngọc Hoàng (hoanghtlok@...) làm công nhân 1 công ty xây dựng tại TP Hồ Chí Minh. Trong khi làm việc, ông bị gãy tay và phải nhập viện, công ty đã đưa cho ông 5 triệu đồng. Sau khi xuất viện, ông phải thanh toán cho bệnh viện là 9 triệu đồng.

Ông Hoàng đã hỏi công ty về việc thanh toán tiền bồi thường nhưng công ty trả lời do ông làm việc chưa được 1 tháng nên Công ty chưa làm thủ tục đóng BHXH cho ông và ông chỉ được thanh toán số tiền như trên.

Ông Hoàng hỏi, trường hợp của ông công ty bồi thường như vậy đã đúng chưa? Ông có quyền đề nghị thêm số tiền viện phí còn lại không? Ông có được hưởng lương trong thời gian nằm viện và sau điều trị không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Tại Điều 144 Bộ Luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động (TNLĐ) như sau:

- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả đối với người lao động tham gia BHYT và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia BHYT.

- Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị TNLĐ phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

- Bồi thường cho người lao động bị TNLĐ theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

Quyền của người lao động bị TNLĐ

Điều 145 BLLĐ quy định: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ TNLĐ theo quy định của Luật BHXH.

Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng BHXH cho cơ quan BHXH, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ TNLĐ theo quy định của Luật BHXH.

Việc chi trả có thể thực hiện 1 lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

Người lao động bị TNLĐ mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

- Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

- Ít nhất 30 tháng tiền lương theo HĐLĐ cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do TNLĐ.

Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định nêu trên.

Trường hợp ông Trần Ngọc Hoàng, vì thời gian ông giao kết và thực hiện HĐLĐ chưa đủ 1 tháng, nên doanh nghiệp chưa kịp làm thủ tục tham gia, đóng BHXH, BHYT cho ông, Do đó, khi ông Hoàng bị TNLĐ, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi ông điều trị ổn định. Đồng thời trả đủ tiền lương theo HĐLĐ cho ông trong thời gian phải nghỉ việc điều trị.

Nếu ông Hoàng bị TNLĐ dẫn tới bị suy giảm khả năng lao động thì doanh nghiệp có nghĩa vụ bồi thường hoặc trợ cấp theo mức quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 145 BLLĐ nêu trên.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Bồi thường do bị tai nạn lao động

- Chế độ đối với người bị tai nạn lao động

- Chế độ với người lao động bị tai nạn trên đường đi làm

- Trách nhiệm bồi thường khi tai nạn lao động