(Chinhphu.vn) - Bà Khương Thị Vân (tỉnh Thanh Hóa) hỏi: Bố đẻ tôi nhập ngũ năm 1977, công tác tại Lào, xuất ngũ tháng 10/1989 nhưng chưa được nhận chế độ trợ cấp một lần, vậy bố tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg không?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia; khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 4/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg thì đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định nêu trên là người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bà, gồm: Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia; người đang công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc người đã thôi việc.

Chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định nêu trên không áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia.

Căn cứ quy định nêu trên, theo trình bày, bố của bà là quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, xuất ngũ tháng 10/1989. Do vậy, không thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại các Quyết định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp , một lần , chuyên gia , đối tượng , xuất ngũ