(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Hồng (Quảng Ninh) làm Bí thư Đoàn thanh niên xã, hưởng hệ số lương 1,75; phụ cấp Đảng ủy viên 0,3; phụ cấp khu vực 0,5; phụ cấp công vụ 25%. Ngày 1/10/2016, bà Hồng bắt đầu nghỉ thai sản và ngày 7/10/2016 bà sinh con. Vậy, bà Hồng được tính thời gian nghỉ thai sản và trợ cấp thai sản như thế nào?

BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Điều 34, 39 Luật BHXH quy định thời gian và mức hưởng chế độ thai sản như sau: Lao động nữ sinh con hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng gồm cả ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần; Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ các quy định nêu trên, thời gian hưởng chế độ thai sản của bà Hồng được tính từ ngày 1/10/2016 đến 31/3/2017 là 6 tháng, mức hưởng chế độ được tính trên cơ sở hệ số lương + phụ cấp đã đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc sinh con.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 959/QĐ-BXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về quản lý thu BHXH thì: “… tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)”.

Đối chiếu với quy định trên phụ cấp Đảng ủy viên và phụ cấp công vụ của bà không phải là khoản phụ cấp phải tham gia BHXH bắt buộc nên sẽ không được tính hưởng chế độ thai sản.

Chinhphu.vn