(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Mai Thúy (thuymai1986@...), doanh nghiệp của bà chậm đóng BHXH nên một số chế độ ốm đau, thai sản đơn vị đã ứng chi trả cho người lao động, nhưng không được cơ quan BHXH thanh toán.

Trường hợp doanh nghiệp thực sự khó khăn phải nợ tiền đóng BHXH thì cần liên hệ với cơ quan BHXH để phối hợp thực hiện -Ảnh minh họa

Bà Thúy hỏi, khi doanh nghiệp của bà nộp hết số tiền nợ thì cơ quan BHXH có thanh toán cho doanh nghiệp chế độ đối với những trường hợp ốm đau, thai sản từ các tháng trước đó hay không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, Luật BHXH quy định trách nhiệm của ngư­ời sử dụng lao động hàng tháng đóng BHXH theo quy định thuộc trách nhiệm của mình và hàng tháng trích từ tiền lư­ơng, tiền công của ng­ười lao động tiền đóng BHXH theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, còn nợ tiền đóng BHXH cho người lao động, gây khó khăn cho việc giải quyết các chế độ BHXH và xác nhận đóng BHXH trên sổ BHXH khi thôi không còn làm việc, khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác…

Để khắc phục vướng mắc và đảm bảo quyền lợi đối với người lao động tham gia BHXH trong trường hợp chậm đóng, nợ đóng BHXH nêu trên, tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ/BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam có hướng dẫn đối với trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN của kỳ trước (theo thời hạn và phương thức đóng) thì ghi, xác nhận đến thời điểm người lao động ngừng việc.

Nếu số tiền đơn vị nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kỳ đóng thì đơn vị phải có văn bản cam kết gửi cơ quan BHXH, ghi rõ thời hạn đóng đủ số tiền còn nợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết.

Gần đây nhất, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013 đã có chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng BHXH. Theo đó, cho phép doanh nghiệp đóng BHXH cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Đồng thời trường hợp doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phá sản nếu chưa giải quyết xong khoản nợ BHXH theo Luật Phá sản thì được xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ BHXH của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH vào sổ BHXH.

Với quy định nêu trên, để đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người lao động, người sử dụng lao động cần thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Trường hợp thực sự khó khăn phải nợ tiền đóng BHXH thì cần liên hệ với cơ quan BHXH để phối hợp thực hiện.

Về giải quyết chế độ đối với người lao động phát sinh trong thời gian người sử dụng lao động còn nợ đóng BHXH, BHXH Việt Nam đã tổng hợp báo cáo, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước về BHXH để có hướng dẫn làm căn cứ thực hiện.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp nợ đóng BHXH

- Đơn vị còn nợ BHXH, có được hưởng chế độ hưu?

Từ khóa: Luật Phá sản , Luật Bảo hiểm xã hội