(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Anh Tuấn (tuanquangtri@...) làm kế toán tại Huyện uỷ, phụ cấp 0,3. Ngày 1/7/2013 ông có quyết định kiêm nhiệm thêm chức danh kế toán của Văn phòng HĐND, UBND huyện nhưng không nêu rõ mức hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Ông Tuấn hỏi, ông là kế toán của khối Đảng nay được giao kiêm nhiệm thêm kế toán của Văn phòng HĐND, UBND có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Về vấn đề này, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư  Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, quy định ở Mục 2, Mục 4 Phần V như sau:

- Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

- Trường hợp một người vừa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên, vừa làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới thì được hưởng mức phụ cấp quy định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.

Áp dụng Mục 1, vận dụng Mục 4 Phần V Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV nêu trên, trường hợp Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện là 2 đơn vị có khối lượng kế toán không lớn, nên ông Huỳnh Anh Tuấn được bổ nhiệm làm kế toán của cả 2 đơn vị này và hưởng mức phụ cấp phụ trách kế toán hệ số 0,3 ngang bằng với mức phụ cấp của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là phù hợp. Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV không có quy định về trường hợp 1 người được bổ nhiệm làm kế toán cho 2 đơn vị kế toán cùng cấp được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.